Eskolaz Kanpokoak

Eskola Berria familien elkarteak borondatez antolatzen eta kudeatzen ditu eskolaz kanpoko ekintza guztiak.

Proiektu honetan programaturiko jarduera guztiak eskola ordutegitik kanpo, baina eskola espazio fisikoaren barruan garatzen dira. Paper nagusia dute Elkartetik garatzen den jarduera multzoaren barruan eta lotuta daude ondoko HELBURUekin:

 • Garatu talde jarduerak,
  jolas-, kultura-, prestakuntza- eta kirol-motakoak, non heda daitekeen
  haurrek ikastetxean  jasotzen duten prestakuntza akademikoa.
 • Zabaldu eta suspertu
  euskararen erabilera eremu akademikotik kanpo, ikastetxean “D” hizkuntza
  ereduaren arabera gauzatzen dena.
 • Eskaini baliabide bat zeina
  lagun diezaion familien pertsona-, senitarte- eta lan-bizitza
  kontziliatzeari.

Horretarako, kultura-, arte- eta kirol-jardueren programa gauzatuko da honako IRIZPIDEetara begira:

 • Jarduerak euskaraz garatuko
  dira.
 • Jarduerak eskainiko dira
  bai haur hezkuntzan bai lehen hezkuntzako hiru zikloetan ere, eskaintza
  ikasleen adinarekin batera handituz.
 • Kirol jarduerak batez ere
  arratsaldez antolatzen dira, eta kultura zein prestakuntzakoak batez ere
  eguerdiko orduetan.
 • Jarduera eskaintza aurreko
  ikasturteko eskaeraren arabera diseinatuko da, taldeak finka daitezen
  ahaleginduz, jarraipena izan ahal dezaten eta eman dadin jardueraren
  areagoko garapena zenbait ikasturtetan zehar.
 • Ahalegindu, instalakuntzen
  egoerak baimendu ahala, batera ez ipintzen maila berarentzako jarduerak
  egun eta ordu berean.
 • Diseinatu jarduerak non
  sexuen arteko berdintasuna hastapena susper dadin, neska eta mutilen parte
  hartzea era orekatuan emanik jarduera guztietan.
 • Ahalbidetu gabezia
  fisikodun ikasleek jardueretara hel daitezen, haien beharretara hoberen
  egokituriko guneak aukeratuz.