Eskolaz Kanpokoak

Eskola Berria familien elkarteak borondatez antolatzen eta kudeatzen ditu eskolaz kanpoko ekintza guztiak.

Proiektu honetan programaturiko jarduera guztiak eskola ordutegitik kanpo, baina eskola espazio fisikoaren barruan garatzen dira. Paper nagusia dute Elkartetik garatzen den jarduera multzoaren barruan eta lotuta daude ondoko HELBURUekin:

  • Garatu talde jarduerak, jolas-, kultura-, prestakuntza- eta kirol-motakoak, non heda daitekeen haurrek ikastetxean  jasotzen duten prestakuntza akademikoa.
  • Zabaldu eta suspertu euskararen erabilera eremu akademikotik kanpo, ikastetxean “D” hizkuntza ereduaren arabera gauzatzen dena.
  • Eskaini baliabide bat zeina lagun diezaion familien pertsona-, senitarte- eta lan-bizitza kontziliatzeari.

Horretarako, kultura-, arte- eta kirol-jardueren programa gauzatuko da honako IRIZPIDEetara begira:

  • Jarduerak euskaraz garatuko dira.
  • Jarduerak eskainiko dira bai haur hezkuntzan bai lehen hezkuntzako hiru zikloetan ere, eskaintza ikasleen adinarekin batera handituz.
  • Kirol jarduerak batez ere arratsaldez antolatzen dira, eta kultura zein prestakuntzakoak batez ere eguerdiko orduetan.
  • Jarduera eskaintza aurreko ikasturteko eskaeraren arabera diseinatuko da, taldeak finka daitezen ahaleginduz, jarraipena izan ahal dezaten eta eman dadin jardueraren areagoko garapena zenbait ikasturtetan zehar.
  • Ahalegindu, instalakuntzen egoerak baimendu ahala, batera ez ipintzen maila berarentzako jarduerak egun eta ordu berean.
  • Diseinatu jarduerak non sexuen arteko berdintasuna hastapena susper dadin, neska eta mutilen parte hartzea era orekatuan emanik jarduera guztietan.
  • Ahalbidetu gabezia fisikodun ikasleek jardueretara hel daitezen, haien beharretara hoberen egokituriko guneak aukeratuz.